LEFT

Lapszámok

Dolgozó Nő
Dolgozó nő

Dolgozó Nő

2018-ban a Kisebbségi Kulturális Alap támogatásából elkészült a Dolgozó Nő folyóirat 1960, 1961 és 1962-es évfolyamának digitalizált, kereshető változata. A további évfolyamok feldolgozás a jövőbeli támogatás mértékének függvényében készül el. A Dolgozó Nő a szlovákiai magyar nők lapja volt, Pozsonyban adták ki 1952–1965 között. A Csehszlovák, ill. Szlovák Nőszövetség képes folyóirataként indult. Első száma 1952. jan. 15-én jelent meg Dolgozó Nő címmel kétezer példányban. Felelős szerkesztője Hanka Nová volt. 1953. október 15-től Hanka Novát Turi Mária váltja fel a havilap főszerkesztői posztján. 1955-től havonta kétszer, 1965-től nagyobb formátumban jelent meg. 1962. április 18-tól a Dolgozó Nő új főszerkesztője Szarkáné Lévay Erzsébet. 1966 januárjától Nő címmel hetilapként, 1975–1976-ban kéthetenként, 1977-től újra hetenként jelent meg, 1981-től 24 oldalon. 1990 végén a kiadó megszüntette a finanszírozást ezért a lap megszűnt. 1991-ben több hónapos szünet után jelent meg újra kéthetente a Diákhálózat kiadásában. A lap kezdettől fogva érdeklődéssel követte a csehszlovákiai magyar irodalom fejlődését, munkatársai között mindig találunk írókat, költőket. A cikkeket, irodalommal foglalkozó oldalakat neves képzőművészek illusztrálták. Rendszeresen foglalkozott a megjelent irodalmi alkotásokkal (Tájoló) és az olvasómozgalom kérdéseivel (Egy hónap – egy könyv) és az iskolákkal is. 1992-ben végleg megszűnt. Főszerkesztői:  Hanka Nová (1952), Turi Mária (1953-1961), Szarkáné Lévay Erzsébet (1962-1971), Haraszti-Mészáros Erzsébet (1972-1984), Pákozdi Gertrúd (1985-1988), Zácsek Erzsébet (1989), Grendel Ágota (1990), Kocsis Aranka (1991). adatbank.sk

Od roku 1952 k Slovenke pribudol nový časopis pre ženy Dolgozó Nö (Pracujúca žena), ktorý pôvodne vychádzal ako mesačník, neskôr sa stal dvojtýždenníkom a jeho náklad stúpol z pôvodných 3 000 na 40 000 výtlačkov. Zaoberal sa predovšetkým poľnohospodárskou problematiku, pretože väčšina jeho odberateliek bola z vidieka. V roku 1966 začal vychádzať ako týždenník so skráteným názvom Nö (Žena).

Design by MICROGRAMMA © 2018